เลือกสินค้า

โปรดเลือกสินค้าด้านล่าง

แพ็คเกจสุดคุ้ม

Amazing Combo

มาดามทุสโซ + ซีไลฟ์ แบงคอก โอเชี่ยน เวิร์ล + กิจกรรมพิเศษ (สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย) พิเศษในช่วงเวลาจำกัด! รับทันทีส่วนลด 35% เมื่อจองบัตรเข้าชม 2 แห่ง ที่มาดามทุสโซและซีไลฟ์ แบงคอก โอเชียน เวิร์ล พร้อมกับกิจกรรมพิเศษ ประกอบด้วย
 • กิจกรรมนั่งเรือท้องกระจก
 • ทำมือขี้ผึ้ง

**ข้อควรทราบ**
 • ชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยต้องแสดงหลักฐานของการมีถิ่นพำนักในประเทศไทยก่อนการเข้าชม เช่น ใบอนุญาตทางานในประเทศไทย, วีซ่าอนุญาตพำนักในประเทศไทย, ใบขับขี่ในประเทศ (ที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก), บัตรเบิกเงินสดหรือบัตรเครดิตที่ออกโดยสถาบันการเงินในประเทศไทย, ใบแจ้งค่าบริการ/ใบเสร็จค่าสาธารณูปโภค (นำมาแสดงพร้อมบัตรประชาชนที่มีรูปถ่าย)
 • กรุณาอ่านเงื่อนไขต่างๆโดยละเอียด เนื่องจากเมื่อซื้อบัตรเข้าชมผ่านทางเวปไซต์แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกคืนเป็นเงินได้

ข้อกาหนดและเงื่อนไขในการจอง
 • บัตรเข้าชมมีอายุ3 เดือนนับจากวันที่ซื้อ
 • กรุณาซื้อบัตรเข้าชมผ่านทางเวปไซต์อย่างน้อย24 ชั่วโมงก่อนเข้าชม
 • กรุณาเข้าชมมาดามทุซโซกรุงเทพฯที่ชั้น 4สยามดิสคัฟเวอรี่ก่อน เพื่อรับบัตรเข้าชมซีไลฟ์ แบงคอก โอเชี่ยน เวิร์ล
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Combo 1

มาดามทุสโซ + ซีไลฟ์ แบงคอก โอเชี่ยน เวิร์ล (สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย)

รับทันทีส่วนลด 25% เมื่อจองบัตรเข้าชม 2 แห่ง ที่มาดามทุสโซและซีไลฟ์ แบงคอก โอเชียน เวิร์ล (อุทยานสัตว์น้ำมาตรฐานระดับโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

**ข้อควรทราบ**
 • ชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยต้องแสดงหลักฐานของการมีถิ่นพำนักในประเทศไทยก่อนการเข้าชม

a. ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย
b. วีซ่าอนุญาตพำนักในประเทศไทย
c. ใบขับขี่ในประเทศ (ที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก)
d. บัตรเบิกเงินสดหรือบัตรเครดิตที่ออกโดยสถาบันการเงินในประเทศไทย (นำมาแสดงพร้อมบัตรประชาชนที่มีรูปถ่าย)
e. ใบแจ้งค่าบริการ/ใบเสร็จค่าสาธารณูปโภคที่ออกหรือชำระให้หน่วยราชการหรือ หน่วยงานในประเทศ (นำมาแสดงพร้อมบัตรประชาชนที่มีรูปถ่าย)

 • กรุณาอ่านเงื่อนไขต่างๆโดยละเอียด เนื่องจากเมื่อซื้อบัตรเข้าชมผ่านทางเวปไซต์แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกคืนเป็นเงินได้
 • ไม่จำเป็นต้องปริ้นท์เอกสารใดๆ เพียงแจ้งหมายเลขยืนยันการซื้อบัตรเข้าชมที่ได้รับทางอีเมล์ หรือแสดงอีเมล์ยืนยันการซื้อบัตรเข้าชมบนโทรศัพท์มือถือ พร้อมกับพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนที่มีรูปถ่าย และบัตรเครดิตที่ใช่ในการซื้อบัตรเข้าชมออนไลน์ ที่เคาท์เตอร์จำหน่ายบัตร

Combo 2

รับทันทีส่วนลด 35% เมื่อจองบัตรเข้าชม 2 แห่ง ที่มาดามทุสโซและซีไลฟ์ แบงคอก โอเชียน เวิร์ล พร้อมกับกิจกรรมพิเศษ ประกอบด้วย
 • กิจกรรมนั่งเรือท้องกระจก
 • ของขวัญสุดพิเศษจากซีไลฟ์ แบงคอก โอเชี่ยน เวิร์ล
 • ทำมือขี้ผึ้ง และรูปถ่ายขนาด 6 * 8 นิ้ว จากมาดามทุสโซ กรุงเทพ

**ข้อควรทราบ**
 • ชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยต้องแสดงหลักฐานของการมีถิ่นพำนักในประเทศไทยก่อนการเข้าชม

a. ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย
b. วีซ่าอนุญาตพำนักในประเทศไทย
c. ใบขับขี่ในประเทศ (ที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก)
d. บัตรเบิกเงินสดหรือบัตรเครดิตที่ออกโดยสถาบันการเงินในประเทศไทย (นำมาแสดงพร้อมบัตรประชาชนที่มีรูปถ่าย)
e. ใบแจ้งค่าบริการ/ใบเสร็จค่าสาธารณูปโภคที่ออกหรือชำระให้หน่วยราชการหรือ หน่วยงานในประเทศ (นำมาแสดงพร้อมบัตรประชาชนที่มีรูปถ่าย)

 • กรุณาอ่านเงื่อนไขต่างๆโดยละเอียด เนื่องจากเมื่อซื้อบัตรเข้าชมผ่านทางเวปไซต์แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกคืนเป็นเงินได้
 • ไม่จำเป็นต้องปริ้นท์เอกสารใดๆ เพียงแจ้งหมายเลขยืนยันการซื้อบัตรเข้าชมที่ได้รับทางอีเมล์ หรือแสดงอีเมล์ยืนยันการซื้อบัตรเข้าชมบนโทรศัพท์มือถือ พร้อมกับพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนที่มีรูปถ่าย และบัตรเครดิตที่ใช่ในการซื้อบัตรเข้าชมออนไลน์ ที่เคาท์เตอร์จำหน่ายบัตร